Materiál je rozdělen na dvě části. V první přináší popis současného stavu, ve druhé pak 19 kapitol s pojmenovanými cíly, kterých chce památková péče v České republice dosáhnout.