Tento materiál zohledňuje a respektuje existující strategické dokumenty HMP. Drží se zvyklostí a používá obvyklé termíny. Jeho ambicí je popsat, logicky a srozumitelně defnovat cíle, smysl a způsoby politického jednání HMP a jeho orgánů ve vztahu k základním oblastem péče o kulturu jako hodnotového, sociálního a ekonomického aspektu rozvoje města v nejbližších letech. Materiál navazuje na Strategickou studii rozvoje kultury v Praze v letech 2016–2020 zpracovanou IPR a definuje jak základní principy řízení kulturního sektoru a jeho dlouhodobé cíle, tak konkrétněji vymezuje cíle do roku 2021, včetně nástrojů, jak těchto cílů dosáhnout.