Koncepce předkládá konkrétní cíle Památníku Terezín v období 2011–2015 v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, sbírkotvorné činnosti, vzdělávání činnosti, propagační a ediční činnosti, technické činnosti a v oblasti vnějších kontaktů a spolupráce.