Podkladový materiál, který pro NIPOS (Národní informační a poradenské středisko) komentuje a analyzuje statistická data divadelního systému v České republice za rok 2008.