V rámci projektu vědy a výzkumu Studie stavu, struktury, podmínek a financování profesionálního umění v ČR bylo definováno jako jeden z výstupů projektu mapování infrastruktury umění v našem státě. Základní výstup je zveřejněn na webových stránkách provozovaných Institutem umění (www.culturenet.cz). Předkládaný komentář shrnuje obsah jednotlivých částí internetové databáze.