Studie se věnuje kolektivní správou autorských práv a práv souvisejících s právem autorských.