Strategie byla vydána britskou Radou pro umění. Je to návod pro umělce a umělecké organizace na ochranu dětí, mladých lidí a zranitelných dospělých osob. Strategie zahrnuje teoretickou část a část otázek a odpovědí.