Přehled hlavních úkolů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče do konce roku 2005 v bodech podle usnesení vlády ze dne 22. 4. 2002 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005.