Kniha prostřednictvím souboru rozhovorů se společensky angažovanými umělci a teoretiky pokládá otázky ohledně chápání postavy umělce, role umělce a intelektuála ve společnosti či ohledně vztahu teorie a praxe.