Publikace prostřednictvím deseti případových studií přibližuje, co obnáší design služeb, kde je ho možné aplikovat a jaké metody lze využít.