Článek je založen na faktu, že kreativní pracovníci jsou více zaměstnáni mimo kreativní průmysl než v něm. Nedávné australské sčítání lidu ukázalo, že 52% kreativců pracuje mimo jádro kreativních průmyslů.