Manuál sleduje agendu vztahující se ke smluvnímu a organizačnímu zajištění výpůjček na výstavy, a to jak z pozice muzea jako půjčitele, tak vypůjčitele. Metodika také shrnuje základní pravidla pro mezinárodní mobilitu sbírek, jak byla definována v rámci Evropské kulturní agendy v letech 2001–2010 a dalšími pracovními týmy v rámci Mezinárodní rady muzeí (ICOM).