Studie zpracovaná organizací OECD navrhuje přístup k měření ekonomického a společenského významu kultury a předkládá počáteční kvantitativní odhady těchto měření. Studie zároveň zkoumá i vztah mezi kulturou a obecným pocitem blaha.