Cílem studie je identifikovat a posoudit dopad potenciálních překážek (ať už ekonomických, technických nebo právních), které mohou bránit využívání digitálního obsahu (televizní programy, rozhlas, hudba, filmy, hry, publikování), přes nové distribuční platformy a technologie.