Materiál vycházející z celé řady existujících koncepčních materiálů byl rozdělen do dvou hlavních částí. V první části byla na základě analýzy stavu ochrany, rozvoje a propagace kulturního dědictví zpracována analýza hlavních problémů. Souhrn těchto problémů pak tvořil odrazový můstek pro návrh strategie, resp. hierarchie cílů a intervenčních oblastí (priorit a opatření) pro podporu v rámci politiky soudržnosti EU v období 2014+. Tato struktura je z dnešního pohledu poplatná době vzniku, neboť v době, kdy byla sestavována, bylo k dispozici jen velmi málo informací o připravovaném programovém období EU. Proto vycházela do značné míry spíše z předpokladů.