Metodologie tohoto článku spočívá v analýze dokumentů. Autorka zkoumá korespondenci mezi tuzemskými (dánskými) a EU autoritami, která je založena na institucionálně-analytickém přístupu k otázkám europeizace.