Průvodce arts marketingem, vztahující se k událostem, produktům a organizacím a doplněný rovněž o případové studie. Řídícím pracovníkům v oblasti umění dnes již nestačí rozumět jen kreativním aspektům této oblasti. Potřebují také solidní základy na poli managementu a znalosti principů byznysu. Publikace čtenáři představuje základní marketingové principy a ukazuje, jak jsou aplikovány ve světě umění. Případové studie pak zkoumají řadu malých i velkých organizací z celé Austrálie a z oblastí performativního, vizuálního, literárního, komunitního či multimediálního umění. Zahrnuto je tak například Museum of Contemporary Art, Melbourne Symphony Orchestra i domorodá společnost performativního umění Kooemba Jdarra z Brisbane.