Toto shrnutí zprávy z produkce organizace NESTA z prosince 2009 se zaměřuje na inovaci v uměleckých a kulturních organizacích. Zpráva vyjasňuje rozvoj ekonomické analýzy, která se dá aplikovat na různorodé kulturní organizace v širokém poli jejich působnosti.

Zpráva se soustředí na tyto cíle:

Umělecké a kreativní cíle
Cíl zaujetí diváka
Cíl veřejného a společenského dopadu