The Public Employment Service Culture Media Sweden / EURES sestavili  seznam webových stránek s informacemi o volných místech, stážích, otevřených výzvách, sdruženích, sítích atd. v rámci kulturního průmyslu. Tento seznam byl aktualizován během května 2016.