Publikace představuje novou oblast inkluzivního kurátorství. Nabízí čtenářům*kám praktické rady k převedení této myšlenky do praxe.

V posledních desítkách let vyvstaly otázky ohledně reprezentace, inkluze a sociílní rovnosti i v oblasti muzejnictví. I přes snahy mnoha institucí o rozmanitější publikum a diversifikovanější koncepty výstav, mnoho ještě zůstává nevyřešeno. Ideje se nedaří úspěšně aplikovat.

Publikace nabízí návod jak získat nové hlasy a perspektivy do fungování muzeí. Skrze „inkluivní kurátorství“, proces, který umožňuje začlenění mezi kurátory*ky široké demografické skupině.