V tomto článku dochází ke kontextualizaci improvizované hudební performance jakožto manifestace derivé a předložení kontextu defamiliarizace. Jako referenční osoby k porozumění těmto pojmům autor předkládá Guy Deborda, Georga Perece a Viktora Šklovského. V souvislosti s tím autor hovoří o improvizované hudební performanci jako o kreativně-kulturní metafoře artikulace a rekontextualizace. Ve svém zkoumání těchto vztahů autor vychází z vlastních kreativně-kulturních zkušeností.