Výzkum se snaží o prokázání, že žáci organizace NESTA mají velký benefit z poradenského programu. Některé z těchto výhod již vedly ke zlepšení finanční stránky jejich podnikání, ostatní by svůj potenciál generování peněz měly rozvíjet v budoucnosti.