Cílem studie je ukázat vazby mezi kulturou, kulturní rozmanitostí, kreativitou a společenskou, vědeckou a ekonomickou inovací. Na konkrétních příkladech z různých sektorů a částí Evropy studie ilustruje pozitivní působení kultury skrze kreativitu, která je kulturou vytvářena. Zabývá se jejím působením například v oblasti rozvoje vzdělání, podněcování výzkumů, inovace produktů a služeb, vytváření svébytné identity měst, posílení společenského kapitálu, motivace zaměstnanců či modernizace veřejných služeb. Studie dochází k závěru, že by Evropa měla lépe využít potenciálu kultury k posílení kreativity a inovace, a navrhuje vypracování patřičných strategií. Studie rovněž obsahuje rozsáhlou bibliografii k dané problematice.