Studie Charlese Landryho zkoumá, jak se debata o kultuře a městech rozšířila v průběhu posledních dvou desetiletí po celém světě. Studie je vypracovaná pro Radu Evropy, aby pomohla jejímu kulturnímu programu. První část se zabývá historií a druhá je spíše nástrojem poskytujícím typologii toho, jak může umění pomoci v regeneraci měst, stejně jako šablonou pro rozvoj kulturní strategie.