IETM (International network for contemporary performing arts) považuje inkluzi za jednu ze svých klíčových hodnot. V roce 2018 přišla síť se strategií, která měla zajistit větší inkluzivitu, rovnost, přístupnost a diverzitu v rámci organizace. Publikace nastiňuje konkrétní kroky a akce, které přispěly k šíření těchto ideálů. Šest členů/ek organizace také sdílí svůj náhled na inkluzi a na možné směřování IETM do budoucna.