Text stručně shrnuje, proč je podstatné podporovat tzv. živou kulturu v České republice a poukazuje na možnosti jejího financování ze strukturálních fondů Evropské unie.