Studie se zaměřuje na financování umění v USA. Na rozdíl od evropských modelů je americký systém podpory umění komplexní, decentralizovaný, rozmanitý a dynamický. Kombinuje federální, státní a místní vládní podporu se soukromými dotacemi od fyzických osob, korporací a nadací, stejně jako pokladní příjmy. Studii vydal National Endowment for the Arts.