Cílem této strategické příručky je zvýšit povědomí o potenciálu kulturních a kreativních průmyslů stimulovat regionální a místní rozvoj, a to hlavně u lokálních, regionálních a autorit i v kulturní komunitě. Příručka by jim měla usnadnit formulaci svých strategií pro tyto průmysly. Také by měla posloužit jako nástroj pro plánování a implementaci strategického užití podpůrných programů EU, včetně strukturálních fondů, díky čemuž by byl otevřen potenciál kultury v místním, regionálním i státním rozvoji a svým působením přetéci i do širší ekonomiky.

Cílovou skupinou jsou tvůrci politik a plánovači odpovídající za kulturní a ekonomické plánování nebo i strukturální fondy.