Kniha se věnuje oboru arteterapie. V jednadvaceti rozhovorech, které jsou vedeny s předními představiteli artetrapie a dalších expresivních terapií v České republice, jsou zde probírány odborné znalosti, terapeutické zkušenosti, vhledy do praxe lidí, kteří se věnují arteterapii, artefiletice, muzikoterapii, dramaterapii nebo poetoterapii.