Studie se zabývá otázkami státní podpory kreativních odvětví na území československého státu v letech 1918-1945. Autorka zkoumá zájmové skupiny autorů literárních, hudebních a jiných děl, nakladatelů, hudebníků a filmových producentů a ukazuje, že stát stát hrál v kreativní produkci aktivní úlohu a měl silný vliv na chování tržních aktérů. Díky jejich aktivitě a požadavkům stát změnil institucionální prostředí ve prospěch autorů a jejich zastřešujících institucí, poskytoval subvence filmových producentům a štědře odměňoval výrobce filmů s obsahem, který konvenoval státním zájmům.

České a anglické resumé.