Tato zpráva shrnuje a rozšiřuje již existující studie, kombinuje shrnutí literatury s různými sekundárními výzkumnými analýzami a představuje nové případové studie ze čtyř kreativních průmyslů. Každá studie představuje různé druhy innovací.