Památky, dědictví a jeho ochrana představuje celosvětově uznávaný zájem. S cílem definovat jasné identity a přitáhnout návštěvníky je přírodní a kulturní dědictví ochraňováno, konzervováno, spravováno a interpretováno, a to rodinami, městy a státem. Tento text se zabývá praktickými stránkami výběru takovýchto míst a objektů jako dědictví a charakteristikami, které náleží právě těm selektovaným, v kontrastu k ignorovaným.

Obsah:
I. Co je dědictví?
II. Dědictví jako disciplína¨
III. Dědictví lidem – Historie a teorie
IV. Oblasti dědictví
V. Prodej dědictví
VI. Dědictví jako identita
VII. Dědictví jako proces
VIII. Hodnoty a problémy
IX. Interpretace v praxi