Památky, dědictví a jeho ochrana představuje celosvětově uznávaný zájem. S cílem definovat jasné identity a přitáhnout návštěvníky je přírodní a kulturní dědictví ochraňováno, konzervováno, spravováno a interpretováno, a to rodinami, městy a státem. Tento text se zabývá praktickými stránkami výběru takovýchto míst a objektů jako dědictví a charakteristikami, které náleží právě těm selektovaným, v kontrastu k ignorovaným.