Marketing kulturního dědictví je novou a jasně psanou učebnicí, která se systematicky zaměřuje na marketingové principy, tak jak jsou aplikovány v oblasti kulturního dědictví. Je osvětlena stále větší mezinárodní důležitost tohoto sekoru a i to, jak je propojen se studiem moderního turismu. Kniha pokračuje detailním pohledem na marketingové problémy, které pramení ze specifického manažerského přístupu, jenž je determinován vzdělávacími a kulturními náležitostmi dědictví. Kniha je vším následujícím: * jasným úvodem pro studenty i profesionály * naplněná příklady a případovými studiemi z celého světa * nejaktuálnějším uceleným textem svého druhu. Turismus kulturního dědictví tedy nabývá na významu, což vidí i vlády, rady, výbory a manažeři. Publikace nabízí ideální způsob jak porozumět základním principům a praktikám v oboru, a to s důrazem na nováčky.