Následujíc mezinárodní trendy Turecko nedávno představilo decentralizující reformy svého vysoce centralizovaného systému veřejné správy. Pionýrem tohoto procesu se stal Metropolitní magistrát v Gaziantepu zasazující se o politiku kulturního turismu jakožto hnacího motoru ekonomického růstu.