Kniha analyzuje způsoby, kterými se identifikace, konzervace, zhodnocení a propagace kulturního dědictví staly součástí urbanistického plánování a strategických opatření. Jednotlivé studie zkoumají vliv problematických mezinárodních rámců, jež prosazuje kupříkladu UNESCO, a prosazují holistický přístup ke kulturní politice a kulturnímu dědictví.