Kniha zkoumá, jak sociální média přetváří naše porozumění a zkušenost kulturního dědictví. Pomocí konceptu „participativní kultury“ se autorka pokouší prozkoumat, jak mohou být sociální média užita ve vztahu ke kulturnímu dědictví a jak souvisí se sociálně produkovanými významy a hodnotami, které mu jednotlivci i komunity připisují. Kniha je strukturována do tří hlavních části: 1/ Společenská praxe 2/ Veřejné formování 3/ Pocit místa.