Záměrem této zprávy, zpracované organizací Comedia (na žádost Liverpool City Council jménem Core Cities Group), je zkoumat, do jaké míry přispívá kultura k vytváření konkurenčních výhod úspěšných měst, zdali současná městská a kulturní politika Spojeného království umožňuje vybraným anglickým městům maximalizovat jejich vlastní a národní konkurenční výhody a identifikovat vnitrostátní a regionální politické odezvy.