Publikace Hands-on Regional Strategies for Creative Industries in Bergen, Tartu and Turku je výsledkem celoročního projektu tří baltsko-nordických obcí – Bergen v Norsku, Tartu v Estonsku a Turku ve Finsku. Cílem projektu bylo vyvinout strategii kreativního průmyslu nebo akční plány na úrovni místní samosprávy s pomocí tří mezinárodních odborníků – Colina Mercera (Spojené království), Roberta Marijnissena (Nizozemí) a Henrika Sparra-Ulricha (Dánsko).