„Příručka kulturní marketing: Strukturované plánování, úspěšná realizace, inovace a trendy na kulturní scéně“ obsahuje čtyři případové studie z různých oborů na niž ilustruje jak aplikovat kulturní marketing v praxi.