Kniha představuje přehled dějin trhu s uměním, hovoří o hodnotĕ umění a spotřebitelském chování směrem k získávání umění a zkoumá vliv umění na ekonomiky rozvinutých a rozvojových zemích po celém světě. Příručka je pojata z ekonomického hlediska, ale osloví i pracovníky jiných oborů (management, dějiny umění, filozofie umění, sociologie, právo) a také ty, kteří se zabývají problematikou kulturní politiky a rolí kultury pro rozvoj naší společnosti.