Evropská komise tuto příručku vydala v kontextu Strategie Evropa 2020. Najdete v ní evropskou definici sociální inovace a dále i rady pro veřejné orgány, jak ji mohou zavádět, podporovat. Přitom také zdůrazňuje, že sociální inovace se může stát ústřední strategií pro konkurenceschopnost v Evropě, ve vztahu k tématům jako je zdravotnictví, vzdělávání, stáří či klimatická změna. Publikace se primárně zaměřuje na regionální úroveň a obsahuje praktickou část o 10 krocích, jak sociální inovaci implementovat i ukazuje úspěšné evropské iniciativy z různých oblastí, jako třeba sociální ekonomie, inkluze, urbánní rozvoj a zaměstnanost.