Cílem této příručky je vyplnit mezeru v informacích ohledně financování mobility umělců a kulturních pracovníku v Evropě. Příručka podává konkrétní přehled existujících zdrojů pro financování kulturní mobility v 35 evropských zemích a rovněž na celoevropské úrovni.