Tato kniha se primárně zaměřuje na následující pět témat: Definice cílů umělecké kariéry; Osvojení si technik k budování vztahů a kontaktů, pomocí kterých je možno prodávat sběratelům osobně i online; Určení nejvhodnějších marketingových nástrojů pro danou uměleckou kariéru a jejich užití k dosažení co nejlepších výsledků; Plánování a realizace efektivních marketingových strategií a to tak, aby byl udržován kontakt se sběrateli, příznivci, přáteli a fanoušky (užití co možná největšího množství metod); V neposlední řadě si pak udržet rozvíjející se kariéru a dostát svým nárokům