Tento dokument mapuje některé aktivity a aspirace kulturního sektoru z mezinárodního i australského pohledu. Reaguje na stav a vliv změn klimatu na svět.