Příručka z produkce GALA přináší nashromážděné informace týkající se soukromého, mezinárodního, evropského, národního, regionálního a místního financování umění a kultury, výzev a iniciativ, jejichž cílem je podpořit projekty zaměřené na udržitelnost životního prostředí. Zaměřuje se na schémata financování napříč obory, přináší typy a rady, informace o projektech a rezidencích. Příručka je určena umělcům, kulturním odborníkům a organizacím, které se zajímají o financování v zemích EU a Švýcarsku.