Článek se zabývá vztahem kulturní politiky EU a kulturních politik členských zemí. I přes jisté evropské kroky (např. Program pro kulturu 2007) je autor k otázce poevropšťování kultury členských států skeptický.