Dokument vytyčuje 10-letou vizi Umělecké rady a stanovuje pět fundamentálních a ambiciózních cílů. Původně byl publikován roku 2010, ale toto aktualizované vydání z roku 2013 se navíc zabývá nově rozšířenou legislativou pro musea a knihovny.