Strategie pro vymezení grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění. Vydal magistrát hl. města Prahy v červnu 2006.