Design Council souhlasí se shrnutím nového vládního plánu (Government Planning Practice Guidance), ale zároveň tvrdí, že plán by měl zahrnovat specifické pokyny týkající se designu, především pro jasné pochopení a záruky kvalitního designu pro National Planning Policy Framework.