Publikace Governing Heritage Dissonance: Promises and Realities of Selected Cultural Policies zpracovává jednotlivé případové studie z oblasti jihovýchodní Evropy a propojuje studie týkající se dědictví a kulturní politiky s tématy jako je konflikt, smíření, či rozdílnost. Zároveň si klade za cíl změnit pohled na to, jak se vypořádáme s rozdíly mezi národy, kulturami a generacemi v době zvyšující se evropské roztříštěnosti.